Komornik we współczesnym społeczeństwie

komornik sądowy to niezwykle ważny dla społeczeństwa polskiego zawód. Jego zadania są wyznaczone przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji.
W przepisach ogólnych niniejszego aktu można przeczytać, że komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, który działa przy Sądzie Rejonowym.

Ustawa mówi, że czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych są realizowane tylko i wyłącznie przez komornika, chyba że inne przepisy mówią inaczej.

Akt normatywny definiuje kompetencje komornika bardzo dokładnie. Mówi zatem, że wszystko powinien robić osobiście. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy prawo pozwala na uczestnictwo innych podmiotów w tym procesie.

JAK BYĆ DOBRY KOMORNIKIEM?

Biorąc pod uwagę sposób konstrukcji normatywnej- widać wyraźnie, że komornik to typowo prawnicza profesja. Proces kształcenia w tej branży powoduje, że komornik sądowy jest rzetelnie przygotowany do zawodu. Ukończenie pięcioletnich prawniczych studiów magisterskich, odbycie aplikacji komorniczej- to działania wymagające pracy, wiedzy oraz czasu.
Komornik sądowy jest zobowiązany także odbyć co najmniej dwuletnią asesurę, jak też i zdać egzamin komorniczy. Kiedy będzie w ten dokładnie sposób wykształcony, wówczas Minister Sprawiedliwości powołuje go do objęcia rewiru przy sądzie rejonowym.

Zwierzchnikiem komornika sądowego jest prezes Sądu Rejonowego, do którego to można składać skargi oraz zażalenia na pracę komornika.
Jest to bardzo przydatne, kiedy mamy podejrzenie, że postępowanie toczy się zbyt długo. Warto wówczas zwrócić się z prośbą o pomoc do prezesa Sądu Rejonowego, aby wyjaśnić tę sytuację.

CZYM DOKŁADNIE ZAJMUJE SIĘ KOMORNIK?

Komornik egzekwuje należności o charakterze zarówno pieniężnym, jak i też niepieniężnym. Mowa tu o egzekucji zarówno z nieruchomości, jak i też nieruchomości, które należą do dłużnika. Zabezpiecza też roszczenia i realizuje inne tytuły wykonawcze. Tak właśnie mówi ustawa.

Komornik także jest zobowiązany do sporządzania protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego. Jak zatem widać — kompetencje komornika sądowego są olbrzymie.
Z tego właśnie powodu powinien on cieszyć się nieskazitelną opinią, jak też się przysługuje mu ochrona, ponieważ jest on funkcjonariuszem publicznym.

komornik sądowy jako szczególny organ daje społeczeństwu poczucie bezpieczeństwa, że należności zostaną wykonane w sposób przewidziany prawem. Istotne jest również to, by odbyło się to zgodnie z oczekiwaniami podmiotów, których prawa zostały określone w orzeczeniach sądowych.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy jak dotąd

    Zostaw odpowiedź